Kontrast
Czcionka A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

kontakt

Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Wolności 2A
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 72 31 678

skład zespołu

Wioleta Stefan

- starszy specjalista pracy socjalnej - tel. 797 243 008

Obsługiwany teren:

 • dzielnnica Leszczyny, ulice: Armii Krajowej 1-53C, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Daszyńskiego, Dąbrowy, Dworcowa, Generała Dąbrowskiego, Jagiellońska, Kardynała Wyszyńskiego, Konopnickiej, Krotka, Księdza Pojdy 2-84 oraz 1-75, Ligonia, Miarki, Matejki, Mieszka, Moniuszki, Morcinka, Mostowa, Nowy Dwór, Ogrodowa, Orzeszkowej, Plac Grunwaldzki, Pawlasa, Piekarnicza, Plac Dunikowskiego, Plac Kopernika, Pola, Polna, Poprzeczna, Przedszkolna, Reymonta, Rybnicka 70-86 oraz 53-93, Sienkiewicza, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tetmajera, Tuwima, Żeromskiego,
 • sołectwa Księżenice, Stanowice, Szczejkowice.

Anna Laskowska

- specjalista pracy socjalnej - tel. 509 983 558

Obsługiwany teren:

 • dzielnica Czerwionka, ulice: 3 Maja 2-42 oraz 1-23, Bolesława Chrobrego, Damrota, Doktora Rostka, Furgoła 1-13 oraz 17-139, Generała Hallera, Głowackiego, Kombatantów, Kościuszki, Ksiedza Hanuska, Mickiewicza, Plebiscytowa, Rymera, Rynek, Słowackiego, Szkolna, Władysława Jagiełły, Wolności, Zagłoby,

Godziny przyjmowania

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 17.00
WTOREK - CZWARTEK 7.30 - 15.30
PIĄTEK 7.30 - 14.00

Zadania Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • realizacja procedury "Niebieskie Karty",
 • diagnoza sytuacji i potrzeb rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań interwencyjnych w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie;
 • planowanie działań pomocowych: psychologicznych, prawnych, monitorujących;
 • udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania różnych form pomocy;
 • praca w ramach grup roboczych;
 • praca socjalna na rzecz rodzin przy użyciu metody: indywidualnego przypadku, pracy z grupą i ze społecznością.