Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie więcej jednak niż 1 500 zł miesięcznie.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

  • spełnianie zwykłych warunków do posiadania prawa do dodatku mieszkaniowego (zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych),
  • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym,
  • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.).

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z umieszczoną adnotacją: „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”,
  • dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego,
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu,
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę/podnajemcę na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz pozostałe dokumenty można pobrać z zakładki "Formy pomocy - Dodatki mieszkaniowe - Dokumenty do pobrania".

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod numerem telefonu +48 (32) 72 31 685.