Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Do korzystania z „Karty Gminy dla Dużej Rodziny” uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, w której skład wchodzi co najmniej 3 uczących się dzieci, do 25-go roku życia, zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.

Każdy posiadacz Karty jest uprawniony do korzystania ze zniżek na terenie Czerwionki-Leszczyn.

Każdy uprawniony członek rodziny wielodzietnej otrzymuje swoją, imienną Kartę.

Zadania związane z samorządowym programem „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Wnioski o wydanie Karty przyjmowane są w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Wolności 2a, I piętro.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 723 16 85.