Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Kontakt

Zespół Przeciwdziałania Przemocy
ul. Wolności 2A
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 72 31 678

Skład zespołu

Wioleta Stefan

- starszy specjalista pracy socjalnej - tel. +48 797 243 008

Obsługiwany teren:

 • dzielnice: Czuchów i Leszczyny,
 • sołectwa: Księżenice i Przegędza.

Anna Laskowska

- specjalista pracy socjalnej - tel. +48 509 983 558

Obsługiwany teren:

 • dzielnice: Czerwionka i Dębieńsko,
 • sołectwa: Bełk, StanowiceSzczejkowice i Palowice.

Godziny przyjmowania

 • poniedziałek, od godz. 7.30 do godz. 17.00,
 • wtorek - czwartek, od godz. 7.30 do godz. 15.30,
 • piątek, od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Zadania Zespołu Przeciwdziałania Przemocy

 • realizacja procedury "Niebieskie Karty",
 • diagnoza sytuacji i potrzeb rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej,
 • planowanie działań pomocowych: psychologicznych, prawnych, monitorujących,
 • udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania różnych form pomocy,
 • praca w ramach grup roboczych,
 • praca socjalna na rzecz rodzin przy użyciu metody: indywidualnego przypadku, pracy z grupą i ze społecznością.