Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Praca socjalna z bezdomnymi podejmowana przez pracownika socjalnego przy współudziale klienta, zmierzająca do uzyskania mieszkania i powrotu do środowiska oraz rozwiązania innych problemów towarzyszących często bezdomności, na przykład problemów uzależnienia, bezrobocia, niepełnosprawności.

W ramach pracy socjalnej oferowana jest w szczególności pomoc w zakresie:

  • wypełnienia i uzasadnienia wniosku o przydział mieszkania z zasobów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
  • redagowania pism o przyspieszenie przydziału mieszkania;
  • porad prawnych i psychologicznych;
  • kompletowania dokumentacji w celu uzyskania renty, emerytury i innych świadczeń poza świadczeniami pomocy społecznej;
  • załatwianiu miejsc w ośrodkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ośrodkach detoksykacji dla narkomanów;
  • konsultacji z lekarzami przychodni, szpitali i pogotowia ratunkowego w sprawach stanu zdrowia petentów;
  • uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • współpracy z innymi ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w celu wyjaśnienia i poprawy sytuacji klientów;
  • wydania skierowania do Ośrodka zapewniającego schronienie.