Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Centrum Usług Społecznych przy ul. MłyńskIEJ 21A w Czerwionce-Leszczynach realizuje Program Aktywności Lokalnej.

Działanie programu adresowane jest dla mieszkańców budynku socjalnego, który znajduje się przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach (mieszkania chronione oraz mieszkania socjalne, jak i pozostałych mieszkańców z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny).

W szczególności dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, rodziców niewydolnych wychowawczo, ekonomicznie i społecznie, osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób aktywnych społecznie i zawodowo.

Celem programu jest pogłębienie integracji pomiędzy mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ponadto wpłynie na wzrost pozytywnego wizerunku dzielnicy Czuchów.

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej mogą liczyć na wsparcie w formie:

 • środowiskowej pracy socjalnej (realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie),
 • działań o charakterze środowiskowym.

Działania o charakterze środowiskowym w Programie Aktywności Lokalnej to inicjatywy integracyjne obejmujące:

 • przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych, np. spotkania z grupami docelowymi,
 • edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych dla mieszkańców,
 • organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

Powyższe działania realizowane będą według załączonego harmonogramu działań przewidzianych na rok 2022.

Zakres i forma działań w Programie Aktywności Lokalnej uzależniona jest od indywidualnych potrzeb każdej z grup.

Przewidywana ilość uczestników – 100 osób.

Osobami prowadzącymi będą:

 • pracownicy Centrum Usług Społecznych,
 • instytucje współpracujące z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Działania finansowane zostaną ze środków własnych Gminy.

W 2022 r. planowane są następujące działania:

 • realizowanie programu socjalnego „Uwierz w siebie, bądź aktywny”,
 • raz w miesiącu będą udzielane porady edukacyjno-pedagogiczne,
 • raz w miesiącu bilard dla chętnych w godzinach od 15.00 do 18.00 - w każdy ostatni poniedziałek miesiąca,
 • raz w miesiącu można skorzystać z porad radcy prawnego,
 • raz w tygodniu doradca zawodowy – w każdy czwartek od 7.30 do 11.30,
 • warsztaty „Szkoły dla rodziców” prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogoczną w Czerwionce-Leszczynach.

Harmonogram:

 • styczeń - spotkanie noworoczne „Nowy Rok - Nowy Ja” oraz zajęcia w ramach programu „Uwierz w siebie bądź aktywny”- pomysł na budżet na Nowy Rok,
 • luty - spotkanie na śniegu „Lepimy bałwana” - edukacja na temat zdrowego trybu życia oraz zajęcia w ramach programu „Uwierz w siebie bądź aktywny”- racjonalne gospodarowanie budżetem domowym,
 • marzec - „Dzień kobiet w CUS” - spotkanie przy kawie, porady zaproszonej kosmetyczki,
 • kwiecień - „Konflikty sąsiedzkie”- zorganizowanie spotkania z dzielnicowym oraz spotkanie „Wielkanoc przy babce”,
 • maj - zajęcia z gospodarowania budżetem domowym - zaplanowanie wydatków na wakacje oraz dbanie o własną przestrzeń, sprzątanie ternu wokół ul. Młyńskiej „Myślę więc nie śmiecę”,
 • czerwiec - Festyn/piknik oraz „Jak uniknąć spirali kredytowej”,
 • lipiec - organizacja czasu wolnego – Kino „ Dzień na tak” oraz spotkanie z dietetykiem – promowanie zdrowej żywności,
 • sierpień - wycieczka „Ogrody Kapias” oraz „Wyprawka szkolna” - racjonalne gospodarowanie budżetem,
 • wrzesień - „Bezpiecznie do szkoły”- pogadanka z policjantem oraz festyn/piknik,
 • październik - „Turniej bilarda” oraz „Rachunek na bieżąco” - rozmowa na temat regulowania opłat,
 • listopad - „Gry i zabawy stolikowe” - wpływ na rozwój intelektualny oraz analiza wydatków na święta - zajęcia z gospodarowania budżetem,
 • grudzień - Budżet domowy - podsumowanie roku oraz spotkanie opłatkowe.

Terminy wyżej wymienionych działań mogą ulec zmianie.

„Szkoła dla rodziców” prowadzona przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach - pierwsze spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2022 r., kolejne terminy zostaną ustalone.

Zajęcia rękodzielnicze w każdą środę od godz. 9 do godz. 13.

Porady edukacyjno-pegagogiczne prowadzone przez Sabinę Gamza:

 • 12 stycznia,
 • 9 lutego,
 • 9 marca,
 • 13 kwietnia,
 • 11 maja,
 • 8 czerwca,
 • 27 lipca,
 • 10 sierpnia,
 • 7 września,
 • 5 października,
 • 9 listopada,
 • 8 grudnia.

Bezpłatne porady prawne w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 10-14:

 • 13 stycznia,
 • 10 lutego,
 • 10 marca,
 • 14 kwietnia,
 • 12 maja,
 • 9 czerwca,
 • 14 lipca,
 • 11 sierpnia,
 • 6 września,
 • 13 października,
 • 10 listopada,
 • 8 grudnia.

Udostępnienie sali bilardowej w godz. 14-18:

 • 24 stycznia - dyżur Magdalena Szymura,
 • 28 lutego - dyżur Klaudia Snopek,
 • 28 marca - dyżur Anna Geisler,
 • 25 kwietnia - dyżur Magdalena Szymura,
 • 30 maja - dyżur Klaudia Snopek,
 • 27 czerwca - dyżur Anna Geisler,
 • 25 lipca - dyżur Magdalena Szymura,
 • 29 sierpnia - dyżur Klaudia Snopek,
 • 26 września - dyżur Anna Geisler,
 • 31 października - dyżur Magdalena Szymura,
 • 28 listopada - dyżur Klaudia Snopek,
 • 19 grudnia - dyżur Anna Geisler.