Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Informujemy, iż na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Od 01.01.2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 2a, I piętro.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska wynosi:

  • 12,09 zł/miesiąc - dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,
  • 16,79 zł/miesiąc - dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób,
  • 20,15 zł/miesiąc - dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.