Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie WFOŚiGW).

Więcej informacji na temat programu "Czyste powietrze" można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Znowelizowana ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" 2.0 posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się.

Zaświadczenia w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach znajdujacego się pod adresem: 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 36B.

Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczeń udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod numerami telefonów +48 32 72 29 402 lub +48 32 43 12 039 w. 20.

Wzór żadania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.