Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Celem "Programu asystent rodziny na rok 2022" jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (tj. wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania - 9 000,00 zł.

Wartość całkowita - 24 015,17 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, w wysokości do 3 000,00 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej płatności na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, tj. na dzień 18 listopada 2022 r. (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia), proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny powinno stanowić maksymalnie 80% kosztów wynagrodzenia. Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia udziału własnego w wysokości minimum 20%.