Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

W okresie od czerwca do grudnia 2022 r. odbywały się cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe dla pedagogów szkolnych i przedszkolnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka nt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie".

Celem spotkań było wsparcie merytoryczne i doskonalenia pedagogów szkolnych i przedszkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Główne zagadnienia spotkań:

  • problem przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci,
  • prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Cykl spotkań poprowadzili członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach, tj. Anna Gorzawska (przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach, oraz Wioleta Stefan (Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach).

Udział w spotkaniach pozwolił pedagogom szkolnym i przedszkolnym, którzy pracują bezpośrednio z dziećmi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na zdobycie nowej i poszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Na zdjęciu formularz "Niebieska Karta - A" oraz ulotka informacyjna "Nie otwieraj drzwi przemocy. Zadbaj o siebie i bliskich"