Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

W okresie od września do grudnia 2021 r. odbywały się bezpłatne, cotygodniowe spotkania Grupy Wsparcia dla kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, doświadczających przemocy domowej z rodzin, w których w latach 2020/2021 była prowadzona procedura „Niebieskie Karty”.

Spotkania moderował jeden z pracowników socjalnych Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Joanna Klapuch.

Grupa wsparcia to spotkania osób przeżywających podobne problemy, które dały możliwość rozmowy z innymi osobami doświadczającymi trudnych emocji, uczuć i sytuacji. Grupa Wsparcia to również miejsce, gdzie można było zostać wysłuchanym, doświadczyć empatii i bliskiego kontaktu z innymi ludźmi.

Spotkania te dały możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych osób, co pozwoliło uczestniczkom poczuć, że nie są same ze swoimi kłopotami. Wsparcie uzyskane podczas spotkań pomogło uwolnić się uczestniczkom od ciężaru trudnych emocji  i doświadczeń, co sprzyjało lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie życie.

Dłonie kilku osób ułożone w okręgu na stole. Symbol wsparcia