Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach

 • Celina Cymorek - Przewodnicząca, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach / Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach,
 • Izabela Malik - Zastępca Przewodniczącej, Kierownik Działu Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Michał Stokłosa - Zastępca Przewodniczącej, przedstawiciel organizacji pozarządowej, Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z siedzibą w Bełku,
 • Józef Bobrek – Kurator Zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rybniku,
 • Katarzyna Budny – Kurator Zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rybniku,
 • Anna Gorzawska – Pedagog Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach,
 • Arkadiusz Łuc - Dzielnicowy Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach,
 • Remigiusz Mitura - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach,
 • Michalina Mosler - Pedagog / Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,
 • Monika Sobieska - Dyrektor Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "PROMYCZEK" w Czerwionce-Leszczynach,
 • Iwona Szmelich - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach,
 • Sebastian Szymala – Kurator Zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rybniku,
 • Barbara Walczak - Dyrektor NZOZ "MEDIPOZ" Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 537/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach