Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00
 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:
  • zaświadczenie z zakładu pracy;
  • odcinek renty/emerytury;
  • inne.
 3. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności);
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych);
  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997r.).
 4. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:
  • zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie według wzoru;
  • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.