Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Celem programu o nazwie "Koperta Życia" jest uświadomienie mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotkniętych niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą, jak również do wszystkich innych zainteresowanych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy ukończyli 60 rok życia.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie wyżej wymienionych kryteriów.

W skład pakietu "Koperta Życia" wchodzi przezroczysta plastikowa koperta, karta informacyjna, naklejka na "Kopertę Życia" oraz naklejka na lodówkę.

Koperta życia wraz z kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce - miejscu łatwym do zlokalizowania.

Lodówka zawierająca "Kopertę Życia" powinna być oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach lodówki naklejki.

Uczestnik programu zobowiązuje się do:

  1. wypełnienia drukowanymi literami karty informacyjnej, potwierdzenia danych zawartych w karcie własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz potwierdzenia tychże danych przez lekarza,
  2. umieszczenie karty informacyjnej w "Kopercie Życia" i umieszczenie jej w lodówce,
  3. oznaczenie lodówki naklejką.

Miejscem odbioru pakietu jest Ośrodek Pomocy Społecznej:

  • Punkt Terenowy Nr 1 przy ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II piętro, pokój nr 2 - u pracowników socjalnych,
  • Punkt Terenowy Nr 2 przy ulicy Ogrodowej 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
  • Centrum Usług Społecznych przy ul. Młyńskiej 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.