Kontrast
Czcionka A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00
Na zdjęciu produkty spożywcze (między innymi mleko, makaron) wydawane w ramach pomocy żywnościowej organizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Pomoc żywnościowa


Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pomagają przy dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w szczególności do osób, które ze względu na stan zdrowia lub inne okoliczności nie mają możliwości osobiście odebrać tej żywności w zorganizowanym punkcie wydawczym.

Punkt wydawczy zlokalizowany jest w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie przy ulicy Wilsona 2. Działa dwa razy w tygodniu po 6 godzin.

W przypadkach, o których wspomniano powyżej, żywność dostarczana jest bezpośrednio przez pracowników PCK Knurów lub po dostarczeniu do Ośrodka za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Dystrybucja żywności odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, zaś wydawką żywności zajmuje się Polski Czerwony Krzyż w Knurowie. Szacunkowa liczba osób zakwalifikowana do objęcia pomocą żywnościową wynosi 1 000 osób, tj. około 400 rodzin.