Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00
Flaga Ukrainy (niebiesko-żółta) powiewająca na maszcie.

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy


Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta / objęty ochroną czasową? Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy? Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!

Miliony ludzi uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę znalazły schronienie w Polsce dzięki specjalnym polskim przepisom prawnym oraz w UE dzięki unijnej dyrektywie o ochronie czasowej.

Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV aby pokazać je zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.

Do polskiej sieci EURES należy Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy a także Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) wraz z wojewódzkimi komendami OHP i Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta / objęty ochroną czasową?

Masz bezpłatny dostęp do następujących usług:

  • informacje i doradztwo na temat życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE / EFTA, w tym na temat poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP,
  • dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES oraz polskiej stronie internetowej EURES w formie dostępu do informacji na temat warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE / EFTA, przeglądania bazy ofert pracy oraz rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool - Pilot”.

Mieszkasz w Polsce i chcesz podjąć pracę za granicą w innym państwie członkowskim?

Pamiętaj, że:

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?

Zarejestruj się na portalu EURES i przeszukuj CV kandydatów do pracy z Ukrainy, a także cudzoziemców z państw członkowskich UE / EFTA.

Wejdź na portal EURES i zarejestruj konto za pośrednictwem EU-Login, a następnie skorzystaj z funkcji Znajdź kandydatów (Find candidates).

Projekt trwa od 10 października 2022 r. do momentu zakończenia obowiązywania na terenie UE przepisów dyrektywy o ochronie czasowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu pilotażowego oraz w ulotce (j. ukraiński)